Ghid practic pentru sposorizare în 2023. Redirectioneaza 20% din impozitul datorat sau 0,75% din cifra de afaceri

Ca urmare a unui ordin publicat in anul 2022, societățile pot opta pentru sponsorizarea entităților alese, inclusiv după depunerea bilanțului, prin intermediul ANAF, prin depunerea Declarației 117.

Mai mult, ANAF are obligația să vireze banii în 45 de zile de la depunerea declarației.

Societățile care nu au reușit să direcționeze integral sumele aferente acestei facilități în anul 2022, mai au la dispoziție până la 25.12.2023 să decidă către ce ONG le direcționează și să parcurgă pașii necesari în acest scop.

Toți pașii sponsorizării

1. Calculează suma de 20% din impozitul datorat sau 0,75% din cifra de afaceri. Vezi care dintre aceste doua sume este mai mică.
2. Descarcă-ți contractul de sponsorizare și completează-l cu datele firmei care face sponsorizarea.  la contact@credu.ro
3. Descarcă Declarația 107, completeaz-o si depune-o la ANAF, pentru ca suma sponsorizata să fie dedusă din impozitul pe care îl datorezi.
4. Realizează plata până la data de 31.12.2023, pentru ca sponsorizarea să fie considerată parte din anul fiscal în curs;
5. Descarcă și completează Declarația 177, prin care soliciți ca diferența de sponsorizare până la plafonul maxim, rămasă nealocată, să fie redirecționată către proiectele unui ONG. Depune-o la ANAF.
6. Încheie un proces-verbal de predare-primire, care va atesta că ambele parti și-au îndeplinit obligațiile, întocmai cum au fost prevăzute în contractul de sposorizare, în concordanță cu prevederile legale. Acesta va face parte integrantă din contract.

 Ghid de sponsorizare

 1. Calculează suma de 20% din impozitul datorat sau 0,75% din cifra de afaceri.

Iată doua exemple de calcul :

Exemplu de calcul 1:

Exemplu de calcul pentru o companie care, în anul 2022 a înregistrat o cifră de afaceri de 30 de milioane de lei, datorează un impozit pe profit de 500.000 de lei și a acordat, în timpul anului, sponsorizări de 70.000 de lei. În plus, mai are dreptul la credit din sponsorizări de 5.000 de lei, sumă reportată din perioadele anterioare (cu un an în urmă au fost acordate sponsorizări peste plafon).

Având în vedere că 0,75% din cifra de afaceri reprezintă 225.000 de lei, iar 20% din impozitul pe profit este 100.000 de lei, rezultă că societatea respectivă are dreptul să acorde sponsorizări în limita plafonului de 100.000 de lei (pentru 2022).

Dar pentru că a aplicat un credit fiscal deja, în timpul anului, de 75.000 de lei, mai poate încheia contracte cu beneficiari eligibili ai redirecționării pentru încă 25.000 de lei.

Exemplu de calcul 2:

Cifra de afaceri = 10.000.000 lei

Profit impozabil = 1.000.000 lei

Impozit aferent acestui profit (16%) = 160.000 lei

20% din impozitul pe profit = 32.000 lei

0.75% la cifra de afaceri = 75.000 lei

Sumă ce poate fi alocată unui ONG că sponsorizare, este deci, maximum 32.000 lei.

Valoarea integrală a sponsorizării vă fi dedusă din impozitul pe profit de plată.

Sumele care depășesc 20% din impozitul pe venit se raportează în trimestrele următoare, pe o perioada până la 28 de trimestre consecutive.

 1. Descarcă- ți contractul de sponsorizare și completează-l cu datele firmei care face sponsorizarea.

Trimite-l la sediul nostru: în Bucureşti, str. Medic Constantin Zlatescu nr. 15A, biroul nr.2, sect. 2, în original, semnat și stampilat de către reprezentantul legal al societății care face sponsorizarea.

 

 1. Descarcă și completează Declarația 107, pentru că suma sponsorizată să fie dedusă din impozitul pe care îl datorezi. Depune-o la ANAF. https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Declaratii_R/107.html

Declarația 107 trebuie completată și depusă la ANAF:

 • până la data de 25.01.2024 pentru sponsorizările făcute în 2023 daca ești plătitor de impozit pe venit, și
 • până la 25 martie 2024 daca ești plătitor de impozit de profit.
 1. Realizează plata până la data de 31.12.2023, pentru ca sponsorizarea să fie considerată parte din anul fiscal în curs;

 2. Descarcă și completează Declarația 177, prin care solicitați că diferența de sponsorizare până la plafonul maxim, rămasă nealocată, să fie redirecționată către proiectele unui ONG. Depune-o la ANAF. https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Declaratii_R/177.html

Procedeul este simplu, după semnarea contractui de sponsorizare între companie și organizația non-profit pe care o sponsoritati, precizându-se suma exactă, așa cum reiese din calculele contabile, va trebui să completați Declarația 177.

Declarația 177 se ve completa cu această suma calculată și se va depune la ANAF prin mijloacele electronice de transmitere la distanță. După procesare și verificare, în termen de 45 de zile, ANAF va vira către ONG-ul ales suma respectivă.

 1. Încheie un proces-verbal de predare-primire, care va atesta că ambele părți și-au îndeplinit obligațiile, întocmai cum au fost prevăzute în contractul de sposorizare, în concordanță cu prevederile legale. Acesta va face parte integrantă din contract.Informații utile:

Ce este din punct de vedere legal, sponsorizarea

SPONSORIZAREA este actul juridic prin care două persoane convin cu privire la transferul dreptului de proprietate asupra unor bunuri materiale sau mijloace financiare pentru susținerea unor activități  fară scop lucrativ desfășurate de către una dintre părți.

Beneficiile sponsorizării sunt nenumărate. Dintre acestea amintim următoarele:

 • Îmbunătățirea imaginii organizatiei dvs., prestigiului și a credibilității prin sponsorizarea unor activități/domenii pe care le considerați compatibile cu obiectivele dvs.;
 • Promovarea companiei dvs. pe piețe noi la nivel local/national;
 • Responsabilitate sociala și implicarea organizatiei dvs. în educație, cultura, acțiuni umanitare, etc.;
 • Redirectionarea unor resurse financiare sau materiale disponibile la nivelul organizatiei dvs. pentru susținerea unor cauze pe care le considerați de interes;
 • Asocierea numelui companiei dvs. cu programe sociale, culturale, educaționale etc;
 • Un mod eficient de a face cunoscut numele companiei, nefiind nevoie de o alocare suplimentara de resurse umane și timp;
 • Libertatea de a alege unde se duc banii dvs., care în caz contrar, sunt virați la stat

 Scurt istoric al evoluției legistaltiei de specialitate:

Procedura prin care companiile pot direcționa 20% din impozitul pe profit către organizații non-profit (ONG) a fost simplificată, astfel că, începând cu rezultatele financiare obținute în 2022, facilitatea este mai ușor de aplicat.

Anterior, companiile interesate erau obligate să vireze banii în conturile asociațiilor și ONG-urilor pe care voiau să le sponsorizeze până la finalul anului calendaristic.

Companiile plătitoare de impozit pe profit sau impozit pe venit (microîntreprinderile) pot acorda sponsorizări organizațiilor non-profit în baza legislației în vigoare, respectiv Codul fiscal, Legea sponsorizării (32/1994). Cheltuiala respectivă nu este deductibilă la calculul impozitului pe profit, însă constituie credit fiscal (se scade din impozitul datorat statului).

Creditul fiscal este limitat la 0,75% din cifra de afaceri sau 20% din impozitul pe profit calculat pentru perioada de referință (suma cea mai mică dintre cele două) pentru contribuabilii supuși impozitului pe profit sau 20% din impozitul pe venit datorat pentru perioada de referință (trimestrul în care s-a înregistrat cheltuiala cu sponsorizarea).

În ce constă noua procedură

Companiile care vor să sponsorizeze organizații non-profit au și posibilitatea redirecționării unei părți din impozitul pe profit, până la plafonul menționat mai sus, cu condiția existenței unui contract de sponsorizare și a completării și depunerii unui formulare specific, 177 si 107.

Solicitarea poate fi transmisă autorității fiscale în următoarele șase luni de la termenul legal pentru depunerea declarațiilor privind impozitul pe profit/venitul aferent trimestrului IV (pentru anul 2022, termenul este 26 decembrie 2023).

Contractele ar trebui încheiate până la momentul depunerii formularului 177.

În situația în care, în urma rectificării, rezultă un impozit mai mic datorat de companie, diferența din suma redirecționată de autorități în baza formularului 177 aprobat, va trebui achitată la bugetul de stat de către contribuabil.

Însă avantajul redirecționării este că sponsorizarea se face din impozitul pe profit datorat, și nu ca și o cheltuială operațională a contribuabilului.

În concluzie, societățile care nu au reușit să direcționeze integral sumele aferente acestei facilități în anul 2022 mai au la dispoziție până la 25.12.2023 să decidă către ce ONG le direcționează și să parcurgă pașii necesari în acest scop.

Conform Ordinului 1679/2022, dacă în anul 2022 nu ați făcut deloc sponsorizări deductibile sau prin sponsorizările efectuate nu ați atins plafonul maxim stabilit prin lege (20% din impozitul pe profit dar nu mai mult de 0,75% din cifra de afaceri, respectiv maxim 20% din impozitul pe venit, pentru microîntreprinderi) aveți posibilitatea de a depune, până la data de 25 decembrie 2023, la ANAF Declarația 177, prin care solicitați ca diferența de sponsorizare până la plafonul maxim, rămasă nealocată, să fie redirecționată către proiectele unui ONG.

 

Sponsorizări efectuate de către persoanle fizice autorizate (PFA)

De asemenea, și persoanele fizice autorizate pot acorda sponsorizări, cheltuiala cu sponsorizarea fiind deductibilă la calculul impozitului pe venit în limita a 5% din venitul net stabilit conform normelor fiscale.

Persoanele fizice autorizate pot acorda sponsorizare în aceleași condiții juridice, iar limita sumei admise la deducerea din impozitul datorat către stat este de 5% din baza rezultata ca diferență intre venitul brut și cheltuielile deductibile (altele decât cheltuielile de protocol, cotizațiile plătite la asociațiile profesionale).

Vă puteți orienta către zona de educație:

Contribuiți la dezvoltarea Asociația CREDU – Creative Education care promovează  conceptul de educație în sănătate. Obiectivele prioritare ale proiectelor CREDU sunt informarea și conștientizarea temelor importante din domeniul sănătății.

Doneaza prin transfer bancar

Titular cont : Asociatia CREDU

Contul : RO29BTRLRONCRT0556390701

Banca: Banca Transilvania

Sediul social: Str. Constantin Zlatescu Nr. 15A, Sector 2,Bucuresti

CIF: 43218891

 

 

 

 

Related Posts

Despre autor