5 milioane de facturi înregistrate în sistemul e-Factura

Precizări cu privire la sesizările companiilor care oferă soluții software de contabilitate

 În contextul implementării cu caracter obligatoriu a sistemului RO e-Factura de la 1 ianuarie 2024 în relaţia business-to-business (B2B), MF anunță că, în primele zile de funcționare, peste 5 milioane de facturi au fost expediate cu succes în sistemul e-Factura, în valoare totală de 25 miliarde de lei.

„Faptul că numai în ultimele 24 ore aproximativ un milion de facturi au fost transmise prin intermediul acestui sistem arată, fără îndoială, dovada concretă a funcționării sale.

Sigur că implementarea e-Factura este un pas semnificativ către modernizarea sistemului nostru financiar.

Înțelegem că această tranziție generează anumite provocări, dar suntem hotărâți să le depășim împreună cu mediul de afaceri și contribuabilii.

Trebuie să gândim constructiv: prin intermediul unor întâlniri tehnice săptămânale și a unei colaborări strânse cu reprezentanții platformelor de facturare, dorim să consolidăm un dialog eficient.

Este nevoie să lucreze cu exemple concrete acolo unde reclamă diverse inadvertențe, pentru a îmbunătăți continuu sistemul e-Factura.

În același timp, luăm măsuri rapide atunci când apar aspecte cum este încărcarea repetată a facturilor, astfel că vom introduce un mecanism prin care sistemul e-Factura va anula automat facturile încărcate în mod repetat.

N-aș vrea să uităm că măsura aceasta a venit în contextul în care datele Comisiei Europene arată 9 miliarde de euro pierderi de TVA din banii românilor, din care 40% din achiziții comunitare”, a explicat ministrul Marcel Boloș.

În ceea ce privește identificarea unor posibile îmbunătățiri care să asigure sinergia platformelor de facturare furnizate de companiile care oferă servicii de contabilitate cu sistemul e-Factura, experții instituției au invitat reprezentanții acestor companii să colaboreze pentru a optimiza soluțiile tehnice, astfel încât adaptarea la sistem să fie cât mai fluidă și eficientă.

Orice noi inițiative menite să sprijine utilizatorii în folosirea acestui instrument sunt primite cu receptivitate de Centrul Național pentru Informații Financiare (CNIF) și Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF).

Reamintim că decizia privind extinderea Sistemului național RO e-Factura la relația B2B a venit pentru a oferi condiții care să contribuie la creșterea gradului de colectare a impozitelor, taxelor și a TVA.

Colectarea acestor date va permite autorităților fiscale să verifice coerența dintre TVA declarată și TVA datorată în timp util și în mod automat.

O astfel de verificare automată va îmbunătăți semnificativ competențele analitice ale ANAF.

În plus, introducerea facturării electronice obligatorii este un instrument pentru urmărirea în timp real a lanțurilor de fraudare în materie de TVA, permițând adoptarea de măsuri imediate pentru a identifica și pentru a stopa participarea persoanelor impozabile la astfel de activități frauduloase.

Extinderea Sistemului național RO e-Factura la relația B2B și utilizarea informațiilor în vederea consolidării sustenabilității financiare a României sunt elaborate în acord cu Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Implementarea e-Factura

Procesul de implementare e-Factura va fi realizat în două etape, astfel:

În prima etapă, în perioada 1 ianuarie 2024 – 30 iunie 2024, operatorii economici – persoane impozabile stabilite în România, indiferent dacă sunt sau nu înregistrate în scopuri de TVA, au obligația să raporteze în sistemul național privind factura electronică RO e-Factura toate facturile emise în relația B2B și în relația cu instituțiile publice, altele decât cele efectuate în relația B2G, pentru care există obligația utilizării Ro e-Factura începând cu data de 1 iulie 2022.

De asemenea, operatorii economici persoane impozabile nestabilite, dar înregistrate în scopuri de TVA în România au obligația, începând cu 1 ianuarie 2024, să raporteze în sistemul național privind factura electronică RO e-Factura toate facturile emise în relația B2B pentru livrări de bunuri și prestări de servicii care au locul livrării sau prestării în România.

Următoarele operațiuni sunt exceptate de la obligația utilizării sistemului național privind factura electronică RO e-Factura:

  • livrările de bunuri expediate sau transportate în afara Uniunii Europene de către furnizor sau de altă persoană în contul său;
  • livrările de bunuri expediate sau transportate în afara Uniunii Europene de către cumpărătorul care nu este stabilit în România sau de altă persoană în contul său, cu excepția bunurilor transportate de cumpărătorul însuși și care sunt folosite la echiparea ori alimentarea ambarcațiunilor și a avioanelor de agrement sau a oricărui altui mijloc de transport de uz privat;
  • livrările intracomunitare de bunuri.

Facturarea electronică nu se aplică în situația prevăzută de art.6 din OUG nr.120/2021, cu modificările și completările ulterioare.

Furnizorii, persoane impozabile stabilite în România, pentru operațiunile efectuate în relația B2B, persoane impozabile stabilite în România pentru operațiunile efectuate în relația cu instituții publice, altele decât cele efectuate în relația B2G, și persoane impozabile nestabilite, dar înregistrate în scopuri de TVA în România, sunt obligați să transmită facturile emise către destinatari conform prevederilor art.319 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția situației în care atât furnizorul/prestatorul, cât și destinatarul sunt înregistrați în Registrul RO e-Factura.

Termenul-limită pentru transmiterea facturilor emise, pentru livrările de bunuri și prestările de servicii care au locul livrării sau prestării în România, în sistemul național privind factura electronică RO e-Factura este de 5 zile lucrătoare de la data emiterii facturii, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data-limită prevăzută pentru emiterea facturii la art.319 alin.(16) din Codul fiscal.

Nerespectarea termenului limită pentru transmiterea facturilor în sistemul național privind factura electronică RO e-Factura constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, pentru persoanele juridice încadrate în categoria contribuabililor mari, definiți potrivit legii, cu amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei, pentru persoanele juridice încadrate în categoria contribuabililor mijlocii, definiți potrivit legii, și cu amendă de la 1.000 lei la 2.500 lei, pentru celelalte persoane juridice, precum și pentru persoanele fizice.

Prin excepție, în perioada 1 ianuarie – 31 martie 2024, nerespectarea termenului limită pentru transmiterea facturilor în sistemul național privind factura electronică RO e-Factura nu se sancționează.

În a doua etapă, începând cu data de 01.07.2024, emitenții facturilor electronice au obligația de transmitere a acestora către destinatari utilizând sistemul național privind factura electronică RO e-Factura.

Începând cu data de 1 iulie 2024, pentru operațiunile realizate între persoane impozabile stabilite în România conform art.266 alin.(2), sunt considerate facturi numai facturile care îndeplinesc condițiile prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 120/2021. Utilizarea facturii electronice face obiectul acceptării de către destinatar, cu excepția facturilor care îndeplinesc condițiile prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr.120/2021, cu modificările și completările ulterioare.

 

Sursa: Biroul de relații cu mass-media Ministerul Finanţelor

Related Posts

Despre autor